Stem

Er kunnen zich verschillende problemen voordoen op het gebied van de stemkwaliteit, bijvoorbeeld heesheid, schorheid, te zachte of te luide stem of zelfs een stem die helemaal wegvalt, te hoog of te laag stemgebruik.

Stem logopedie Friesland

Daarnaast melden cliënten ook klachten als pijn of vermoeidheid bij het spreken, het gevoel voortdurend een brok in de keel te hebben, of voortdurend te moeten kuchen waardoor de stem rauw wordt. Vaak is er dan sprake van een onhandige koppeling tussen adem en stem of teveel of juist te weinig spanning bij het stemgeven.

Ook kan er sprake zijn van een fysiek probleem waardoor de stem niet meer goed functioneert, denk aan poliepen, stembandknobbeltjes of stembandverlamming. Na een uitgebreide anamnese en onderzoek  -soms wordt een consult bij de KNO-arts aangeraden- stelt de logopedist vast waar de oorzaak van het disfunctioneren zit en stelt ze in overleg met de cliënt een behandelplan op. Vrijwel altijd werken we daarbij aan regels voor goed stemgebruik, ontspanning, adem- en stemoefeningen. Door regelmatig thuis te oefenen en de nieuwe stemgewoonten toe te passen lukt het de cliënt vrijwel altijd de stemmogelijkheden weer op peil te krijgen. Trees Duipmans heeft in 2008  de Kwaliteitskring Stem Friesland opgericht en heeft zich door middel van diverse nascholingscursussen ook verder gespecialiseerd  in het vakgebied stem.

Menu