Vergoedingen

Logopedie zit in het basispakket van elke zorgverzekeraar en omdat wij met alle verzekeraars een contract hebben afgesloten, worden de behandelingen dus vergoed. Wel wordt het afgetrokken van uw wettelijke en/of vrijwillige eigen risico, wanneer u dat nog niet (geheel) heeft opgebruikt voor het lopende jaar. Wij declareren via internet ; u hoeft daarvoor niet zelf in actie te komen. Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico. Het is niet zeker dat wij ieder jaar weer met alle maatschappijen een contract hebben; dit hangt af van de voorwaarden die zij stellen. Nieuws daarover zullen we op onze website bekendmaken.

Bij niet-gecontracteerde zorg komt het voor dat u een eigen bijdrage moet betalen. Raadpleeg daarvoor de polis van uw zorgverkering.

Menu