speltherapie

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen, waarbij  spel gebruikt wordt om een kind vooruit te helpen. Wanneer ingrijpende gebeurtenissen of psychische problemen de ontwikkeling van het kind belemmeren, kan deze therapie een oplossing bieden. Kinderen hebben meestal nog niet de woorden om te kunnen vertellen wat ze voelen, wat ze denken of waar ze mee zitten. In spel kunnen ze zich vrij uiten. Door de manier van volgen en reageren van de speltherapeut verdiept het spel zich, kan het kind zijn trauma’s verwerken en nieuw gedrag oefenen. De speltherapeut maakt kennis met het kind en zijn of haar ouders, doet een spelobservatie en stelt samen met de ouders doelen vast. Gedurende de speltherapie vinden er regelmatig oudergesprekken plaats om de ontwikkeling van het kind te volgen en waar nodig bij te sturen.

 

Eeuwkje Kraak is sinds 1993 speltherapeut en past speltherapie toe binnen de logopedie wanneer er sprake is van emotionele problematiek die de communicatie beperkt of belemmert. Dit kan zijn bij kinderen die door extreme verlegenheid of angst niet durven te praten, zoals selectief mutisme. Andere doelgroepen zijn bijvoorbeeld kinderen die onzeker zijn door een achterstand in de spraak- en taalontwikkeling of kinderen met spreekangst ten gevolge van stotteren.

 

Voor meer informatie over speltherapie zie www.speltherapie.net