Preverbale logopedie

Als een kind problemen heeft met het drinken uit de borst of uit de fles, het eten van de lepel, het drinken uit een beker of het leren kauwen kan preverbale logopedie gegeven worden. Dit gaat altijd via een verwijzing van een arts (bijvoorbeeld een huisarts, CB arts of een kinderarts).

Preverbale logopedie Joure Friesland

Dit laatste is belangrijk, omdat eerst nagegaan moet worden of er geen onderliggende medische problemen zijn die de moeilijkheden in het mondgebied veroorzaken. Omdat het om begeleiding van jonge kinderen gaat komt de preverbaal logopedist vaak aan huis, zodat het eten en drinken in de eigen veilige omgeving van het kind geobserveerd kan worden.

Indien dit niet mogelijk is, komen de ouders met hun kind naar de praktijk van de logopedist. Ook consultaties op verzoek van de kinderarts in het ziekenhuis komen voor. Eeuwkje Kraak is preverbaal logopedist. Zij behandelt kinderen in Zuid Friesland en werkt samen met zowel GGD Fryslân als de kinderartsen van het Antonius Ziekenhuis te Sneek en Ziekenhuis De Tjongerschans te Heerenveen.

Voor meer informatie: www.prelogopedie.nl

Menu