NIEUWS

Nieuwsbrief januari 2017

Website

Logopediepraktijk Joure – Stottercentrum Friesland heeft een nieuwe website, vanaf heden is deze te bezoeken. Zelf zijn we erg blij met deze nieuwe, overzichtelijke site en de nieuwe huisstijl. We verwachten dat iedereen snel en gemakkelijk alle nodige informatie kan vinden. Veel dank aan Grietsje Ruiter, die het ontwerp maakte en de site bouwde. U bezoekt onze nieuwe site op: www.logopediejoure.nl.

Via deze website, maar ook rechtstreeks, kunt u op de eigen website van Stottercentrum Friesland komen. De link is: www.stottercentrumfriesland.nl. 

Cursussen

Trees Duipmans heeft de driedaagse cursus Prompt gedaan in juli van afgelopen jaar, een cursus ter facilitatie van de articulatiebewegingen.  Ook volgde zij de workshop Lax Vox, een veelgebruikte oefentherapie op het gebied van stem, en bezocht zij het stemsymposium KNO/Logopedie in Amsterdam over de nieuwste ontwikkelingen in de foniatrie.

Eeuwkje Kraak heeft in 2015 de cursus Theraplay, level I, gedaan als verdieping binnen de speltherapie. Ook volgde zij de tweedaagse cursus Acceptance and Commitment Therapy, basiscursus.  Samen met Annemarie van Esveld deed zij in maart de masterclass van Eelco de Geus: De kunst van het helpen, systemisch – dialogisch werken in de logopedie. Beide cursussen zijn een verdieping binnen de stottertherapie. In oktober 2016 is Eeuwkje gestart met de 3 jarige opleiding: Somatic Experiencing Nederland, Lichaamsgerichte Traumatherapie.

Annemarie heeft in september van afgelopen jaar naast de genoemde masterclass de basiscursus EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) gevolgd. Deze methode kan helpen bij het verminderen van heftige angstgevoelens wanneer deze deel uitmaken van een stotterprobleem.
Annemarie en Trees gaven eind vorig jaar een workshop fonologische stoornissen aan de jeugdartsen van regio Friesland. In 2017 zal Annemarie starten met de opleiding Neuro Linguïstisch Programmeren Practioner bij Tessa Fennema. 
 
Huisvesting

Het pand naast onze praktijk is inmiddels verbouwd tot extra kantoorruimte voor Accountantskantoor van der Wal & Bergsma, die op de bovenetage uit hun jasje groeiden. Dit heeft als prettig gevolg dat we nu meer parkeerruimte hebben. Ze maken gebruik van een eigen opgang, zodat de eerste deur nu alleen toegang biedt tot de logopediepraktijk.

KEO

Enkele jaren maken wij al gebruik van een Klant Ervarings Onderzoek. We zijn daarvoor aangesloten bij CTO-logo. Aan het eind van een behandelperiode vragen wij u of u hieraan mee wilt doen. Indien u toestemt ontvangt u van dit bedrijf per mail het onderzoek, dat u anoniem kunt invullen. De geanonimiseerde antwoorden ontvangen wij enkele keren per jaar; we hopen met deze feedback onze dienstverlening optimaal te maken.

2017

We wensen al onze relaties een gezond, gelukkig en welsprekend nieuwjaar!
 
Annemarie, Eeuwkje, Trees