NIEUWS

laatste nieuws omtrent maatregelen covid-19

Mei 2020, regels live-logopedische behandeling 

Na u 6 weken vrijwel uitsluitend telelogopedie te hebben aangeboden, zijn we blij dat we vanaf 11 mei weer live logopediebehandelingen mogen geven. Dit vindt plaats onder de nodige hygiënische voorwaarden en we proberen zoveel mogelijk de 1 ½ meter afstand tussen ons en onze cliënten in acht te nemen. Wanneer iedereen zich aan de regels houdt kunnen we veilig en prettig weer aan het werk. Natuurlijk hopen we dat we de maatregelen binnenkort kunnen versoepelen. 

 

In een aantal gevallen blijven we nog doorgaan met logopedie via beeldbellen. We zullen in een overleg met u aangeven waar we in uw geval de voorkeur aan geven. 

 

We vragen u rekening te houden met het volgende: 

Neem contact met ons op wanneer u of een huisgenoot Covid 19 heeft of heeft gehad. Ook wanneer u of uw gezinsleden klachten hebben als hoesten, neusverkoudheid, buikpijn is een live-behandeling niet mogelijk. Uiteraard geldt dit andersom ook voor ons: als wij Covid-achtige klachten hebben behandelen we niet in de praktijk. 

 

Komt u alstublieft precies op tijd, liever niet te vroeg. Wilt u, wanneer de behandeling afgelopen is, ook snel het gebouw weer verlaten. Dan zijn er zo weinig mogelijk mensen tegelijk in de praktijk. 

 

Kom als het kan alleen; wanneer het om een kind gaat mag er één ouder mee. 

 

Gebruik de garderobe in de hal voor de jassen van u en uw kind. Reinig daarna de handen met de desinfectievloeistof die in de hal staat. Gooi de gebruikte stukken keukenrol direct weg. We vragen u hierna niet meer uw telefoon te gebruiken, zolang u in de praktijk bent. 

 

Als u nog niet aan de beurt bent, neem dan plaats in de wachtkamer, met ruime afstand tussen u en eventuele ander wachtenden. Wanneer er 3 mensen in de wachtkamer zitten, wilt u dan gebruik maken van de tweede wachtruimte. Eet en drink a.u.b. niet in de praktijk. 

 

Wij hebben het speelgoed onbereikbaar gemaakt in de wachtkamer. U kunt zelf een stukje speelgoed of een boekje voor uw kind meenemen. 

 

Maak liever niet gebruik van het toilet, doe dit alleen als het echt nodig is. Laat kinderen thuis nog naar het toilet gaan. Gebruik alleen het bezoekers-toilet. 

 

Om te voorkomen dat ingaande en uitgaande cliënten elkaar ontmoeten, behandelen wij nu 25 minuten i.p.v. 30. Wanneer u vragen heeft wilt u deze dan aan het begin van de behandeling stellen, zodat we de tijd hebben u te antwoorden. De laatste 5 minuten hebben wij nodig om materiaal en meubels schoon te maken. Bij behandelingen van een uur wordt er na 50 minuten afgerond. 

In de behandelkamers hebben we plexiglas schermen tussen u en uw kind en ons. Dit vergt enige improvisatie in het werken met materiaal; graag uw hulp om dit zo goed mogelijk te laten verlopen. 

 

Bij behandeling door middel van spel zullen we u vaker vragen zelf met uw kind te spelen; we bespreken dit vervolgens met u. 

 

Annemarie, Eeuwkje, Trees 

MAATREGELEN COVID-19

Logopediepraktijk Joure - Stottercentrum Friesland

Trees Duipmans, logopedist met stemspecialisatie

Annemarie van der Wal, logopedist, stottertherapeut

Eeuwkje Kraak, logopedist, prelogopedie, speltherapeut, stottertherapeut

 

Torenstraat 46, 8501 BW Joure  www.logopediejoure.nl  info@logopediejoure.nl  tel.  0513-410941   

                                                                               

Het Coronavirus, het houdt ons allemaal bezig. Om verspreiding te voorkomen zijn steeds meer maatregelen nodig. Thuiswerken is één van de adviezen die wordt gegeven om het Coronavirus in te dammen. Wij willen daar als praktijk gehoor aan geven en hebben besloten dat vrijwel alle logopedische afspraken vanaf deze week niet meer in de praktijk zullen plaatsvinden. We willen de zorg wel graag continueren en hebben gekeken naar alternatieven.

 

Daarom gaan we vanaf komende week de logopedische behandeling daar waar mogelijk via telelogopedie voortzetten. (Telelogopedie wordt net als ‘gewone’ logopedie vergoed vanuit de Basisverzekering.) Hiervoor zullen we, op de afgesproken tijd, met elkaar gaan video- bellen. Dit kan via Whatsapp-videobellen, Face Time ( alleen indien beide partijen Apple-apparatuur hebben) of Skype. Als de logopedische behandeling voor uw kind is, zorg dan dat u samen met uw kind klaar zit voor de sessie op de afgesproken tijd. 

 

Bent u nog niet bekend op onze praktijk en wilt u uw kind of uzelf aanmelden? Dat is geen probleem. Spreek uw naam en telefoonnummer duidelijk in op ons antwoordapparaat of vul het aanmeldingsformulier op onze website in. We bellen u dan z.s.m. op. In onderling overleg beslissen we of we de intake per telelogopedie gaan doen of live. We kunnen, indien gewenst, ook afspreken om in de week van 6 april contact met elkaar te hebben.

 

Voor ons is dit ook nieuw, maar we hebben al ontdekt dat het prima werkt. We gaan ervan uit dat we met deze werkwijze bijdragen aan het beperken van de nare gevolgen van het Coronavirus. Intussen wensen we iedereen gezondheid toe en toch een goede tijd met elkaar ! 

 

Voor vragen kun je natuurlijk altijd bij ons  terecht.

 

Hartelijke groet,

 

Annemarie, Eeuwkje en Trees.

 


Nieuwsbrief januari 2017

Website

Logopediepraktijk Joure – Stottercentrum Friesland heeft een nieuwe website, vanaf heden is deze te bezoeken. Zelf zijn we erg blij met deze nieuwe, overzichtelijke site en de nieuwe huisstijl. We verwachten dat iedereen snel en gemakkelijk alle nodige informatie kan vinden. Veel dank aan Grietsje Ruiter, die het ontwerp maakte en de site bouwde. U bezoekt onze nieuwe site op: www.logopediejoure.nl.

Via deze website, maar ook rechtstreeks, kunt u op de eigen website van Stottercentrum Friesland komen. De link is: www.stottercentrumfriesland.nl. 

Cursussen

Trees Duipmans heeft de driedaagse cursus Prompt gedaan in juli van afgelopen jaar, een cursus ter facilitatie van de articulatiebewegingen.  Ook volgde zij de workshop Lax Vox, een veelgebruikte oefentherapie op het gebied van stem, en bezocht zij het stemsymposium KNO/Logopedie in Amsterdam over de nieuwste ontwikkelingen in de foniatrie.

Eeuwkje Kraak heeft in 2015 de cursus Theraplay, level I, gedaan als verdieping binnen de speltherapie. Ook volgde zij de tweedaagse cursus Acceptance and Commitment Therapy, basiscursus.  Samen met Annemarie van Esveld deed zij in maart de masterclass van Eelco de Geus: De kunst van het helpen, systemisch – dialogisch werken in de logopedie. Beide cursussen zijn een verdieping binnen de stottertherapie. In oktober 2016 is Eeuwkje gestart met de 3 jarige opleiding: Somatic Experiencing Nederland, Lichaamsgerichte Traumatherapie.

Annemarie heeft in september van afgelopen jaar naast de genoemde masterclass de basiscursus EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) gevolgd. Deze methode kan helpen bij het verminderen van heftige angstgevoelens wanneer deze deel uitmaken van een stotterprobleem.
Annemarie en Trees gaven eind vorig jaar een workshop fonologische stoornissen aan de jeugdartsen van regio Friesland. In 2017 zal Annemarie starten met de opleiding Neuro Linguïstisch Programmeren Practioner bij Tessa Fennema. 
 
Huisvesting

Het pand naast onze praktijk is inmiddels verbouwd tot extra kantoorruimte voor Accountantskantoor van der Wal & Bergsma, die op de bovenetage uit hun jasje groeiden. Dit heeft als prettig gevolg dat we nu meer parkeerruimte hebben. Ze maken gebruik van een eigen opgang, zodat de eerste deur nu alleen toegang biedt tot de logopediepraktijk.

KEO

Enkele jaren maken wij al gebruik van een Klant Ervarings Onderzoek. We zijn daarvoor aangesloten bij CTO-logo. Aan het eind van een behandelperiode vragen wij u of u hieraan mee wilt doen. Indien u toestemt ontvangt u van dit bedrijf per mail het onderzoek, dat u anoniem kunt invullen. De geanonimiseerde antwoorden ontvangen wij enkele keren per jaar; we hopen met deze feedback onze dienstverlening optimaal te maken.

2017

We wensen al onze relaties een gezond, gelukkig en welsprekend nieuwjaar!
 
Annemarie, Eeuwkje, Trees