Stottertherapie

Stotteren is een in aanleg aanwezige stoornis in de coördinatie van de spraakbewegingen.  Klanken of lettergrepen worden onwillekeurig herhaald of verlengd. Naast zichtbare en hoorbare symptomen, zijn er ook verborgen symptomen. Vermijden van situaties, bepaalde woorden of klanken omzeilen, gebrek aan zelfvertrouwen en angst om te spreken zijn hier voorbeelden van.

Stottertherapie Friesland Joure

Onze praktijk is gespecialiseerd in stottertherapie. Eeuwkje Kraak en Annemarie van Esveld hebben beiden de post-hbo-opleiding tot stottertherapeut van de NVST gevolgd.  Een belangrijk onderdeel van de therapie is diagnostisch onderzoek.  Bij het stotteronderzoek worden alle factoren die van invloed zijn op het stotteren betrokken. Hierbij kunt u denken aan de emotionele en sociale impact van het stotteren, maar ook aan eventuele bijkomende spraak-/taalstoornissen. Onze praktijk biedt, bij voldoende aanmelding, naast individuele therapie ook groepstherapie aan. De behandeling is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, zoals beschreven in de Richtlijn Stotteren (richtlijn). Voor meer informatie over stotteren en stottertherapie zie www.stottercentrumfriesland.nl.

Menu